top of page
Butterflies

Ziekteclassificatie

Samuel Hahnemann

Wat is Ziekteclassificatie?

Homeo Bestia werkt volgens de ziekteclassificatie. Dat is klassieke homeopathie zoals deze beschreven is door Hahnemann in de 6e en laatste editie van zijn boek de organon. Hierbij worden ziekteverschijnselen verdeeld in acute en chronische klachten. Tevens wordt er onderscheid gemaakt in het ontstaan van de klacht, namelijk ligt de oorzaak van de klacht binnen of buiten de patiënt?

Klachten waarvan de oorzaak binnen de patiënt liggen zijn veelal ziekten waarvan de aanleg bij de geboorte al aanwezig is, de zogenaamde *constitutie. Deze klachten kunnen bij de geboorte al zichtbaar zijn maar kunnen zich ook in de loop van het leven ontwikkelen. Dan krijgt een dier of mens bijvoorbeeld pas op latere leeftijd last van huidproblemen of luchtwegklachten terwijl het dier of mens met de aanleg hiervoor wel in de wieg/mand/stal heeft gelegen. Soms gebeurt er iets ingrijpends en komen deze klachten (dan pas) tevoorschijn/aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld als een dier verhuist, een nieuwe eigenaar krijgt of zijn kameraadje overlijdt.

 

Klachten waarvan de oorzaak buiten de patiënt ligt zijn incidenten, geneesmiddelgebruik en epidemische ziekten (bijvoorbeeld kinderziekten, kennelhoest, droes, blauwtong, pest, influenza, rhinopneumonie)

Door niet alle symptomen op een hoop te gooien en daarbij één passend middel proberen te vinden, maar onderscheid te maken in:

 • waar komen welke symptomen vandaan en

 • wat kan eventueel een blokkade zijn

en daar op voor te schrijven kan er een veel beter en duurzamer resultaat geboekt worden. Bijvoorbeeld bij veel klachten zie je dat deze ook voorkomt in het voorgeslacht of in het diersoort/ras. Door een middel voor te schrijven op de erfelijke tendens wordt de blokkade opgeheven en kan het middel voor de klacht beter zijn werk doen.

Belangrijke uitgangspunten van de ziekteclassificatie zijn:
Symptomen classificeren

Ligt de oorzaak binnen of buiten de patiënt?

 • Gaat het om ziekteprocessen die:

  • Traag zijn

  • Een teveel/overdaad hebben

  • Snel en destructief zijn

 • Erfelijke Informatie (ziektetendens uit het voorgeslacht/diersoort/ras)
   

*Constitutie hieronder valt de informatie over karakter/gedrag, de bouw van het dier en gegevens vanuit de erfelijkheid.

cms_visual_166254.jpg_1424582711000_419x640.jpg
bottom of page