top of page
Bottles of Homeopathy Globules

Homeopathie

Klassieke Homeopahtie ~ Ziekteclassificatie ~ Het Consult

Klassieke Homeopathie

De grondlegger van de homeopathie is Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843). De klassieke homeopathie stimuleert het zelfgenezende vermogen van het dier en mens en zorgt ervoor dat het weer gezond wordt of de levenskwaliteit verbetert. Ziekte is een symptoom dat aangeeft dat de levenskracht verstoord is. De levenskracht is hetgeen alle processen in het dier en mens aanstuurt. Ziektesymptomen zijn dus een signaal van onbalans, van een verstoring. Een dergelijk signaal mag niet onderdrukt worden want dan zal het een andere uitweg zoeken. Bijvoorbeeld: uit deze onbalans zich eerst in huidklachten die "weg gesmeerd" worden, kan het zich gaan uiten in long- of darmproblemen.

Homeopathische middelen
De homeopathische middelen activeren de zelfgenezende kracht in het lichaam door het gelijke met gelijksoortige te behandelen. Dit houdt in dat iemand die een homeopathisch middel gebruikt, een gepotentieerde stof toegediend krijgt die bij een gezond iemand juist diezelfde ziekteverschijnselen zou veroorzaken. Potentiëren is een specifiek proces, door het verdunnen en schudden wordt de energie van een grondstof vrijgemaakt. Hoe hoger de verdunning, hoe vaker er is geschud. En des te werkzamer het is om de levenskracht van het dier en mens te kunnen vitaliseren. Homeopathische middelen worden gemaakt van planten, mineralen, dierlijke substanties en ziektemateriaal (nosodes).

Homeopathische Therapie
De homeopathische therapie richt zich niet op een specifiek symptoom, maar kijkt juist naar het totaalbeeld. Daarbij is elk dier & mens uniek en heeft zijn eigen specifiek homeopathisch behandelplan.

"Een druppel van een homeopatisch middel
kan de kwaliteit van je leven veranderen" Sri sri Rvi Shankar


Belangrijke uitgangspunten van de klassieke homeopathie zijn dus:

  • Het gelijksoortigheidprincipe

  • Potentiering

  • Minimale dosis

  • Levenskracht (zelfherstellend vermogen)

  • Individuele behandeling

 

Klassieke homeopathie werkt dus anders als:
 

  • Klinische-homeopathie

  • Complexhomeopathie

  • Zelfmedicatiehomeopathie


Deze vormen van "homeopathie" schrijven homeopathisch bereide middelen voor volgens de uitgangspunten van de reguliere geneeskunde. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voor iedere oorontsteking eenzelfde middel wordt gegeven, er wordt hier geen onderscheid gemaakt op individueel niveau. Die middelen worden dus niet toegepast volgens de homeopathische principes en zo'n behandeling kan daardoor onderdrukkend werken in plaats van genezend.

Dr. Samuel Hahnemann

bottom of page